Reprobiomed

Zkoumáme českou reprodukční medicínu.

Text projektu

O projektu

Projekt tematizuje reprodukční medicínu v České republice, odráží se přitom konceptuálně od biomoci jakožto analytické představy o způsobu vládnutí a administrace moderní populace (Foucault 1999). Zaměřuje se na biomedicínu, ztotožňovanou se západním pojetím zdraví/nemoci a ideou technologického pokroku jako na konkrétní projev této formy normalizace moderní společnosti a podrobuje ji kritické sociologické reflexi. Výzkum se soustředí na analýzu reprodukční medicíny, jakožto na jedno z klíčových polí současných forem biomoci (Rabinow, Rose 2003, 2006). Důvodem zacílení na tuto oblast je výrazná propojenost reprodukční medicíny v České republice s technologickým aparátem a s komodifikací zdraví a nemoci. V kontextu biomoci je významná také analýza normativního charakteru reprodukční medicíny a jeho konsekvencí v širším sociálním prostoru, které se týkají intimity a sexuality, instituce příbuzenství, heteronormativní reprodukce, genderových identit, atd. Výzkum se zaměřuje na tři okruhy reprodukční medicíny v České republice: asistovanou reprodukci, zacházení s embryi a porodnictví.

Cílem projektu je prostřednictvím kvalitativních studií analyzovat, jak je vyjednávána moc a hegemonie biomedicíny v sociálním poli biologické reprodukce. Zajímá nás také vztah biomedicíny a alternativní medicíny, různá pojetí hranic zdraví/nemoci a lidství a medicínské definování normality.

Projekt s názvem "Porody, asistovaná reprodukce a zacházení s embryi. Sociologická analýza současné reprodukční medicíny v České republice.", byl v letech 2011-2014 podpořen Grantovou agenturou České republiky (P404/11/0621).

Odkazy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info